Maaseutuparlamenttiin 2017 kokoonnutaan kiteyttämään tahtotila suomalaisen maaseudun kehittämiselle nyt ja tulevaisuudessa. Luvassa yllätyksiä, ratkaisuja ja kasvusuuntien tunnistamista!

Maaseutuparlamentti 2017 on tarkoitettu kaikille maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille asukkaista päättäjiin, yrittäjistä yhdistyksiin, tutkijoista kehittäjiin ja kylistä kaupunkeihin. Tapahtuma on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. 

Maaseutuparlamentin päävastuutahona toimii Maaseutupolitiikan neuvosto MANE

Pääjärjestäjät ovat yhteistyössä MANEn kanssa MaaseutuverkostoSuomen Kylätoiminta ryMaa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry sekä Pohjois-Savon kylät ry, joka vastaa paikallisista ja alueellisista järjestelyistä.

Lue lisää: maaseutuparlamentti.fi