MTK-liitot ja -yhdistykset järjestävät juhlavuoden aikana omia Päivä maalla-tapahtumia. Päivä maalla  on yleisnimitys rennolle koko perheen tapahtumalle. Liittojen ja yhdistysten tueksi on tarjolla materiaalia ja ohjeita tapahtumien järjestämiseen. Päivä maalla -tapahtuman voi toteuttaa vuoden 2017 aikana parhaaksi katsomallaan tavalla riippuen alueesta ja sen tarpeista.

MTK 100 juhlavuosi tarjoaa jäsenillemme erinomaisen mahdollisuuden kertoa kuluttajille, mistä ruoka tulee tai miten metsä kasvaa. Ammattiylpeys, avoin toiminta ja vuorovaikutus kuluttajien kanssa lisäävät kotimaisten luonnonvaratuotteidemme ja elinkeinojemme arvostusta ja luovat positiivista mielikuvaa. 

Päivä maalla on yleisnimitys rennolle koko perheen tapahtumalle. Tapahtumissa kuluttajat pääsevät tutustumaan maatilaan ja tuottajat pääsevät kertomaan omasta työstään, tuotteistaan ja maaseudun arjesta.

Miten Päivä maalla -tapahtuman voi järjestää?

MTK-liitot ja -yhdistykset voivat toteuttaa tapahtumia vuoden 2017 aikana parhaaksi katsomallaan tavalla riippuen alueesta ja sen tarpeista. Tapahtuma voi olla esimerkiksi
- laitumelle lasku
- maatilavierailu
- metsäpäivä tai
- Osta tilalta -päivä.  

Tapahtuman voi järjestää myös yhteistyössä lähialueen maa- ja metsätaloustuottajien tai maaseutuyrittäjien kanssa. Mahdollisia yhteistyökumppaneita voi tiedustella oman alueen
- liitosta
- mt-yhdistyksestä
- mhy:stä
- maaseutumatkailukohteesta (matkamaalle.fi).

Syödään yhdessä -teema osaksi Päivä maalla -tapahtumia

Päivä maalla -tapahtuma sopii mainiosti myös Suomi 100 ja Syödään yhdessä -teemaan, jossa MTK on tiiviisti mukana. Mahdollisuuksien mukaan vieraita voi helliä oman tilan tai lähialueen tuotteilla.

Syödään yhdessä -tapahtumien viestinnän tueksi löytyy valmista materiaalia:

- Syödään yhdessä materiaalipankki: http://syodaanyhdessa.fi/materiaalipankki/

- Avuksi ruokatarjoilujen järjestämiseen ja raaka-ainemäärien laskentaan: Syödään yhdessä - ruokajuhlien ABC: sivuittain / aukeamat

Bioaika -tapahtumakiertue

Myös Bioaika -tapahtumakiertueen yhteyteen on mahdollista järjestää Päivä maalla -tapahtumia. Syksyllä starttaa metsäsektorin yhteinen Bioaika-koulukiertue, jonka kohderyhmänä päivisin ovat 13-19 -vuotiaat nuoret. Iltaisin ja viikonloppuisin bioaikaa esitellään myös muille.  Maata kiertävän Bioaika-rekan ”näyttelyssä” on mm. Tulevaisuustunneli, Hyvien päätösten historia, Bioajan hottikset, Hyvät ja huonot uutiset, Puuta riittää -elämys jne.

Kun rekka pysähtyy paikkakunnalla, sen ympärille voivat kaikki halukkaat biotaloustoimijat tulla esittäytymään. Bioaika-torilla voi järjestää vaikkapa oman biotalouteen liittyvän tapahtumansa. Katso kiertueaikataulu ja lisätiedot osoitteesta https://www.bioaika.fi/

Vinkkejä ja ohjeita osallistumiseen: https://www.mtk.fi/reppu/repun_jasenpalvelut/kuluttajatyon_tyokalupakki/fi_FI/Bioaika-kiertue/

Mukaan Vuoden Helmi -kilpailuun

Vuosittain järjestetään Vuoden Helmi -kilpailu, joka hakee Suomen parasta yhdistyksen tapahtumaa. Paras Päivä maalla -tapahtuma 2017 kannattaa ilmoittaa mukaan kilpailuun. Tällöin yhdistykset lähettävät hakemuksensa alueensa MTK-liittoon ja metsänhoitoyhdistykset MTK:n metsälinjalle. Lisätietoja Vuoden Helmi -kilpailusta tuija.rantalainen@mtk.fi

Vinkkejä ja järjestäjän muistilista jäsenverkko Repussa

Yleisötapahtuman suunnittelutyötä helpottamaan on koottu Jäsenverkko Reppuun tapahtuman järjestäjän muistilista, joka vastaa kysymyksiin mitä, kenelle, milloin, miksi ja miten.

Klikkaa jäsenverkko Reppuun: Päivä maalla -tapahtuman järjestäminen

Katso Repusta myös: MTK:n kuluttajatapahtuman järjestäminen

Kotimaisen ruoan, puun sekä maaseudun elinkeinotoiminnan esitteleminen kuluttajille on tärkeää. Vain sitä kautta kuluttajat ja media saavat totuudenmukaisen kuvan maaseudun elinkeinoista.

Lisätietoja:
Anni-Mari Syväniemi, ruokakulttuuriasiamies, MTK, anni-mari.syvaniemi@mtk.fi 050 511 8909
Bettina Lindfors, tuottaja MTK 100, bettina.lindfors@mtk.fi, 040 920 9810
Kaija Stormbom, viestinnän suunnittelija, kaija.stormbom@mtk.fi, 040 848 9559
Anne Rauhamäki, viestinnän suunnittelija (metsä), anne.rauhamaki@mtk.fi, 040 820 7867
Emma Pihkala, markkinointikoordinaattori, emma.pihkala@mtk.fi,  040 920 9831