MTK juhlavuosi tehdään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa


MTK on lähtenyt toteuttamaan juhlavuotensa tapahtumia Suomi 100 -teeman mukaisesti yhdessä koko järjestön voimin ja useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. MTK 100 -juhlavuoden valtakunnallisina pääyhteistyökumppaneina ovat HKScan Finland, Isku, K-ryhmä, LähiTapiola, Nordea, Raisio, Valio, Valtra ja Yara. Pääyhteistyökumppanuus koskee juhlavuoden valtakunnallisia tapahtumia.

Muita juhlavuoden yhteistyökumppaneita ovat Apetit, Hankkija, Metsä Group, OP-ryhmä, Ponsse, ST1 ja Teboil. Tapahtumakohtaisten yhteistyökumppaneiden määrä voi kasvaa vuoden aikana.

Kulttuuritoiminnan keskeisenä yhteistyökumppanina on Maaseudun Sivistysliitto. Lisäksi teemme läheistä yhteistyötä maatalousmuseo Sarkan ja metsämuseo Luston kanssa. 

Pääyhteistyökumppanit ja muut kumppanit mahdollistavat osaltaan laajamittaisen juhlavuoden ohjelman toteuttamisen. MTK 100 -juhlavuosi on osa Suomi 100 -juhlaohjelmaa.


Pääyhteistyökumppanit ja muut yhteistyökumppanit


Pääyhteistyökumppanit voivat halutessaan olla esillä kaikissa MTK:n juhlavuoden valtakunnallisissa tapahtumissa. He myös osallistuvat valtakunnallisten tapahtumien ja niiden viestinnän suunnitteluun. Muut juhlavuoden yhteistyökumppanit ovat esillä yksittäisissä tapahtumissa.

Kutsu osallistua juhlavuoteemme yhteistyökumppanina lähetettiin viime vuonna kymmenille suomalaisille tai Suomessa toimiville yritykselle. Yritykset toimivat joko suoraan tai välillisesti yhteistyössä MTK:n edustamien elinkeinojen kanssa.

Yhteistyökumppaneiksi mukaan lähteneet yritykset ovat halunneet olla tukemassa MTK:n juhlavuoden viestintää sekä kulttuuri- ja tapahtumaohjelmaa.  
Olemme keskustelleet yhteistyökumppaneiden kanssa siitä, että heidän omat tavoitteensa ja viestintänsä sopivat yhteen juhlavuotemme pääviestien kanssa. MTK:n juhlavuoden teemana on ammattiylpeys. Pääviestimme ovat kasvu, maalaisjärki ja kiitos. Juhlavuoden slogan on MTK - 100 vuotta kasvua.

Yhteistyökumppanuudet liittyvät juhlavuoden tapahtumiin ja niiden viestintään. Niillä ei ole vaikutusta edunvalvontaan, joka toimii täysin normaalisti
 

Juhlavuonna yhteistyö on laaja-alaista

Juhlavuoden aikana järjestön yhteistyö ei rajoitu valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Teemme jatkuvaa yhteistyötä keskeisten, toimialojamme lähellä olevien toimijoiden kanssa edunvalvonnan, kuluttajatyön ja järjestötoiminnan parissa.

Juhlavuonna panostetaan myös jäsenten hyvinvointiin. 100kertaaparemmaksi liikunta- ja hyvinvointikampanja toteutetaan yhteistyössä Melan sekä Kunnossa kaiken ikää -ohjelman kanssa.

MTK tekee juhlavuotenaan yhteistyötä lukuisien muiden yritysten kanssa myös Syödään yhdessä -hankkeen, Bioaika -tapahtumakiertueenTulevaisuuden kuusi -kampanjan ja muiden Suomi 100 -hankkeiden puitteissa. Lisäksi liitot ja yhdistykset tekevät yhteistyötä valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden lisäksi myös oman alueensa yritys-, järjestö- ja hanketoimijoiden kanssa.

Lisätietoja
viestintäjohtaja Klaus Hartikainen, 040 169 2060
juhlavuoden tuottaja Bettina Lindfors, 040 920 9810

Päivitetty 27.2.2017