Vuonna 2017 MTK viettää 100-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuoden slogan on 100 vuotta kasvua ja teemana ammattiylpeys. Kokosimme yhteen juhlavuoteen liittyviä kysymyksiä ja niihin vastauksia.

1. Mikä on juhlavuoden viesti jäsenistölle ja sidosryhmille?
 
Itsenäinen Suomi on kasvutarina. Sitä tarinaa ei olisi ilman maa- ja metsätaloutta ja sen ihmisiä. MTK on syntynyt maanviljelijöiden tarpeesta järjestäytyä ja puolustaa omaa etuaan.

Vuonna 2017 MTK-keskusliitto, useat sen jäsenliitot ja yhdistykset sekä Suomi täyttävät 100 vuotta. MTK:n juhlavuoden slogan on 100 vuotta kasvua. Juhlavuoden avainsanoja ovat kasvu, maalaisjärki ja kiitos. Uudelle vuosisadalle tultaessa MTK on vahvasti jäsenkuntansa johtama ja näköinen järjestö ja siksi nostamme heitä esille kasvutarinoiden avulla.  
 
Biotalous luo Suomelle uutta kasvua uusiutuvista luonnonvaroista, joiden tuotanto Suomessa on koko maailman mittakaavassa erittäin vastuullista. Juhlavuotemme tarjoaa tapahtumia jäsenistölle, päättäjille ja kuluttajille. Vuosi on meille mahdollisuus kertoa suomalaisille maaseudun elinkeinojen historiasta, nykypäivän vastuullisuudesta ja tulevaisuudesta ammattiylpeyttä esille tuovien kasvutarinoiden avulla. Vuotta juhlistetaan erilaisten tapahtumien, taiteen ja tieteen keinoin, osallistavalla tavalla yhdessä tehden, kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  
 
Juhlavuonna viestimme päättäjille maalaisjärjellä ja kiitämme kuluttajaa kotimaisen suosimisesta kertoen samalla elinkeinojemme vastuullisuudesta. Teemme juhlavuottamme Suomi 100 teeman mukaisesti yhdessä. Osallistumme aktiivisesti toimialojemme yhteisiin Suomi 100 -hankkeisiin, joista näkyvimpiä ovat Syödään yhdessä -hanke ja metsäsektorin Bioaika –tapahtumakiertue sekä Tulevaisuuden Kuusi -hanke.

Juhlavuoden yhteinen tunnus järjestön kaikille tasoille on MTK 100 vuotta kasvua. Järjestön juhlavuoden tapahtumissa voi rinnalla käyttää Suomi 100 -logoa. Lisätietoa logojen käytöstä.

 2. Miksi MTK valitsi juhlavuoden teemaksi ammattiylpeyden?
 
Ammattiylpeydellä ja yhdessä tekemisellä on positiivinen vaikutus jäsenkuntamme työssä jaksamiseen ja heidän toimintansa kehittämiseen. Ammattiylpeät yrittäjämme toimivat työssään vastuullisesti, viestivät maa- ja metsätalouden mahdollisuuksista alalle hakeutumista miettiville ja tuovat hyviä käytäntöjä esille kollegoille.

Kun elinkeinomme ovat ammattiylpeitä ammateistaan ja juuristaan, ja tuovat sitä esille, kantautuu viestimme myös paremmin muuhun yhteiskuntaan.

 3. Mitä kaikkea juhlavuonna tapahtuu?

Vuotta juhlistetaan erilaisten tapahtumien, taiteen, kulttuurin ja tieteen keinoin, osallistavalla tavalla yhdessä tehden, kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Luvassa on sekä valtakunnallista ohjelmaa että paikallisia, yhdistystemme järjestämiä tapahtumia. Tietoa juhlavuoden laajasta ohjelmatarjonnasta sekä tapahtumakalenterin ja materiaalipankin löydät juhlavuoden sivuilta. 
 
Toivomme, että liittomme ja yhdistyksemme ilmoittavat tapahtumansa juhlavuoden tapahtumakalenteriin.

Kalenterista on helppo hakea tapahtumia eri hakukriteerein. Siitä on myös apua juhlavuoden jälkeen.

4. Miksi juhlavuotena on vahva kulttuuripainotus?

Kulttuuri on osa juhlavuoden laajaa ohjelmaa. Kulttuurin juuret ovat vahva osa Suomen maaseutua. Kulttuuri ja taide ovat vahvoja vaikuttamisen keinoja. Kulttuurin kautta haluamme tuoda esiin ihmisen, luonnon ja luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen välistä suhdetta. Haluamme myös juhlistaa ammattiylpeyttä maaseutujen elinkeinosta taiteen ja kulttuurin kautta.  
 
Kulttuurin avulla meidän on mahdollista tavoittaa uusia ihmisiä ja herättää keskusteluja uudella tavalla ja uusille kohderyhmille. MTK 100 -juhlavuosi luo hyvät puitteet elinkeinojemme myönteiselle viestinnälle. Taide herättää tunteita ja rohkaisee keskustelemaan.

5. MTK:n juhlavuosi alkaa valotaideteoksella Lux Helsingissä 5.–9.1.2017, mistä on kyse?
     

MTK mahdollistaa mediataiteilija Teemu Lehmusruusun valotaideteoksen esittämisen Lux Helsingissä. Maa jalkojemme alla -teos pohtii ihmisen suhdetta maaperään, jonka päällä arkinen todellisuutemme tapahtuu. Teoksen osana kuullaan nykyrunoilija Pauliina Haasjoen tekstiä Planeetta-kokoelmasta.

Teos on yksi Lux Helsingin 15:sta virallisesta teoksesta ja se esitetään osoitteessa Ritarikatu 1, Hki (Ritarihuone). MTK on Lux Helsinki valofestivaalin kumppani. #luxhelsinki #mtk100
     
Uutinen tapahtumasta
MTK kumppanuusartikkeli LUX
     
 6. Luxissa esitettävä teos on eri kuin maakuntiin lähtevä, miksi näin?
     
Lux on valotaidefestivaali ja teos on toteutettu sen taiteellisten vaatimuksiin sopivaksi (taiteellinen kuratointi, taiteellinen johtaja Ilkka Paloniemi). Luxin valotaideteoksessa on materiaalia maaseudulla kuvatusta videotaideteoksesta, joka lähtee maakuntakiertueelle tammikuussa.

7.  Miksi MTK on tuottanut videotaideteoksen kiertämään maakuntiin?

Idea on lähtöisin MTK:n maaseutunuorilta. Kyseessä on installaatio- ja mediataiteilija Teemu Lehmusruusun kanssa yhteistyössä tehty videotaideteos, joka on tilausteos. Videotaideteos tutkii visuaalisesti maaseudun elinkeinojen ja niiden yrittäjien työnkuvaa nykypäivän maa- ja metsätaloudessa. Julkisella videotaideteoksella tuodaan maaseudun näkymiä kaupunkeihin ja suomalaisten pohdittavaksi. Helsingin jälkeen vuorossa on videoteoksen 11 kaupungin ulko- projisointikiertue. Teoksen esityspaikkakunta vaihtuu viikoittain. Teosta esitetään ulkoprojisointuna kaupunkien keskustoissa valitulla julkisella seinällä kaikkina päivinä vuorokauden pimeään aikaan noin kello 17–22.  
Kiertue toteutetaan yhdessä MTK-liittojen kanssa, ja näin luodaan näkyvyyttä juhlavuoden alueelliselle toiminnalle. Kiertueen vierailun aikana MTK-liitot järjestävät alueellisia avajaistilaisuuksia. Tapahtumissa esitellään oman alueen ja tuottajayhdistysten juhlavuoden toimintaa ja ohjelmaa sidosryhmille, kumppaneille, medialle ja MTK:n jäsenille.  
Me emme ole olleet vaikuttamassa videotaideteoksen tuotannon sisältöön, joskin olemme tilanneet teoksen juhlavuoden teemoihin sopivaksi. Teosta esitetään julkisten rakennusten seinillä. Järjestämme videotaideteoksen ulkoprojisointipaikkakunnilla juhlavuoden alueellisen avaustapahtuman. Tietoa kiertueen aikataulusta ja kiertuepaikkakunnista löytyy juhlavuoden verkkosivuiltamme.

8. Miten kuvattavat kohteet on valittu? / Miksi kaikki tuotantosunnat eivät ole edustettuina taideteoksessa?

Teoksessa kuvataan maaseudun elinkeinojen nykypäivän haasteita erityisesti nuorten maa- ja metsätalousyrittäjien parissa. Viiteen kohteeseen päädyttiin yhteistyössä taiteilijan kanssa sekä budjetti- että aikataulusyistä. Videotaideteokseen on valittu viisi erilaista kuvauskohdetta eri puolilta Suomea. Kohteiden valintaan vaikutti myös halukkuus osallistua kuvauksiin. Kohteina olivat lammastila, broileritila, perunatila, maitotila ja puunkorjuukohde / metsätila. Halukkuutta osallistua kuvauksiin on tiedusteltu maaseutunuorten ja tuottajaliittojen avustuksella.  
 
Juhlavuoden aikana pyrimme tuomaan kaikkia tuotantosuuntia esille tasapuolisesti muun muassa kasvutarinoita -videoiden, tapahtumien ja sosiaalisen median kautta. Videoita kuvataan lisää kevään aikana, jolloin vierailemme mm. sikatilalla. Kasvutarina-videoita ja niiden stillkuvia hyödynnetään monipuolisesti juhlavuoden viestinnässä ja löytyvät kasvutarinoita.fi-sivustolta.  

9. Mitä sitten ovat kasvutarinoita -sivuilla olevat videot ja mikä on niiden tarkoitus?
     
Kasvutarinoita -videot kertovat MTK:n jäsenistä ja esittelevät heidän suhdettaan omaan elinkeinoonsa. Videoiden kautta tuomme esille ammattiylpeää tekemistä suomalaisille ja omalle jäsenistöllemme. Niiden kautta esitellään myös tiiviillä tavalla eri tuotantosuuntiamme. Videoiden kuvausmatkoilla kuvasimme myös still-kuvia juhlavuoden viestinnässä käytettäväksi. Videoita on nyt valmiina viisi ja videoita ja kuvia on tarkoitus tuottaa lisää muutamalta tilalta ensi kevään ja kesän aikana. Materiaali löytyy kasvutarinoita.fi-sivustolta.  

10. Paljonko juhlavuosi maksaa MTK:lle?/ Miksi järjestö käyttää rahaa juhliin, kun maataloudella menee heikosti?
     
Juhlavuoden panostus on merkittävä, mutta se ei vaikuta järjestön muuhun edunvalvontaan ja toimintaedellytyksiin. Suurin osa kuluista muodostuu liittokokouksesta ja satavuotisjuhlasta, joka striimataan ja taltioidaan kaikkien jäsentemme katsottavaksi. Valtakunnallinen ohjelma on monipuolinen. Tapahtumiin voi osallistua niin paikan päällä kuin netissä eri tavoin.  

Merkittävä osa juhlavuoden kulttuuripanostuksen kuluista rahoitetaan myös yhteistyökumppaneiden sponsorirahoituksena. Käyttämällä suomalaisia palveluita juhlavuotenamme tuemme osaltamme maamme kasvua ja työllisyyttä.

11. Miksi mukana on yritysyhteistyökumppaneita ja miten ne ovat valikoituneet?
     
Kutsu osallistua juhlavuoteemme yhteistyökumppanina lähetettiin kymmenille suomalaisille tai Suomessa toimiville yritykselle. Yritykset toimivat joko suoraan tai välillisesti yhteistyössä MTK:n edustamien elinkeinojen kanssa. Mukaan tulleet yritykset ovat halunneet olla tukemassa MTK:n juhlavuoden viestintää sekä  kulttuuri- ja tapahtumaohjelmaa juhlavuoden tavoitteiden puitteessa.  
     
 Pääyhteistyökumppanien osalta olemme katsoneet, että yritysten tavoitteet ja viestintä ovat linjassa omiemme kanssa. Julkistamme yhteistyökumppanimme 5.1.2017.

12. Miksi kaikki keskeiset elintarvike- tai metsäyritykset eivät ole mukana yhteistyökumppaneina?
     
Mukaan tulleet yritykset ovat itse halunneet olla tukemassa MTK:n juhlavuoden valtakunnallista kulttuuri- ja muita tapahtumia. Yritysten keskinäinen kilpailutilanne on myös joissain tapauksissa aiheuttanut sen, että kilpailijayritykset eivät ole välttämättä halunneet kaikki osallistua. Osa yrityksistä on myös tiiviisti mukana Suomi 100 -yhteistyökumppanuuksissa.

 13. Mitä yhteistyökumppanuus pitää sisällään?

Juhlavuodessa on mukana erilaisia yhteistyökumppaneita valtakunnallisessa ohjelmassa. Pääyhteistyökumppaneilla on mahdollisuus saada näkyvyyttä juhlavuoden koko valtakunnallisessa ohjelmassa ja viestinnässä. Liitot ja yhdistykset voivat omissa alueellisissa tapahtumissaan hakeutua yhteistyöhön keskusliiton pääyhteistyökumppaneiden kanssa tai halutessaan valita muita kumppaneita. Yhteistyö pääyhteistyökumppanin kanssa on suositeltavaa kun kyse on valtakunnallisten tapahtumien ja kampanjoiden alueellisesta toteuttamisesta. Pääyhteistyökumppanit julkistetaan 5.1.2017.  

Juhlavuodessa on mukana myös muita kumppaneita, jotka osallistuvat osaan valtakunnallista ohjelmaa. Uusia yhteistyökumppaneita voi vuoden aikana tulla lisää. Pääkumppanuudet on vahvistettu vuoden 2016 puolella.  

14. Sanelevatko yhteistyökumppanit edunvalvontaa juhlavuotena?

Yhteistyökumppanuudet liittyvät juhlavuoden viestintään ja tapahtumiin. Niillä ei ole vaikutusta edunvalvontaan, joka toimii täysin normaalisti.  

 15. MTK toimii myös joidenkin yhteishankkeiden rahoittajana, miksi?
     
MTK tekee yhteistyötä kolmen valtakunnallisen yhteishankkeen kanssa, jotka kaikki ovat samalla Suomi 100-hankkeita. Syödään yhdessä on Elo Säätiön koordinoima hanke, jossa MTK ollut toinen aloitetekijä ja vahva kumppani. Bioaika-rekka on Metsähallituksen koordinoima laaja rekkakiertue lukiopaikkakunnilla oheisohjelmalla ja Tulevaisuuden kuusi -hankkeen tarkoitus taas on istuttaa itsenäisyyden kuusia keskeisille paikoille ympäri Suomea.  Yhteishankkeet tuovat meille valmiin verkoston ja yhteistyökumppaneita lisäämään näkyvyyttä ja jakamaan tekemistä ja kustannuksia. Yhteishankkeet ja niiden verkostot sekä tapahtumat luovat monia mahdollisuuksia yhteistyöhön tuottajayhdistyksille ja metsänhoitoyhdistyksille.  


16. Mistä saan tietoa juhlavuoden tapahtumista?
     
Juhlavuoden tapahtumat yhteishenkilöineen on listattuna kasvutarinoita.fi -sivustolla. Tapahtumasivuja on helppo jakaa myös sosiaalisessa mediassa #mtk100 #kasvutarinoita. Lisäksi juhlavuoden viestinnässä hyödynnetään MTK:n ja kumppaneiden viestintäkanavia. Innostetaan toinen toisia aktiivisesti kertomaan ja jakamaan kuvia ja tietoja juhlavuoden tapahtumista ja kampanjoista niin tapahtumissa kuin netissä ja somessa. Jokainen voi osallistua haluamalla tavalla juhlavuoden yhteiseen viestintään.

Juhlavuoden pääviestintäkanava ja tapahtumakalenteri: www.kasvutarinoita.fi  

Juhlavuoden materiaalipankki

  • juhlavuoden yhteinen tunnus järjestön kaikille tasoille MTK 100 vuotta kasvua
  • Suomi 100 tunnus sekä näiden kahden tunnuksen yhteiskäytön ohjeisto
  • juhlavuoden esittelyvideo, kasvutarina videot ja stillkuvat
  • lisää materiaalia tulossa tammikuussa 2017

Someviestintä:

#mtk100 #kasvutarinoita #syödäänyhdessä  
#bioaika #tulevaisuudenkuusi #suomi100
https://www.facebook.com/MTK.sivu
https://twitter.com/MTKry  
 

Suomi 100 ja MTK 100 vuotta kasvua yhteishankkeet 2017:

Syödään yhdessä
Bioaika
Tulevaisuuden kuusi

17. Kuka voi osallistua tapahtumiin ja miten?

Valtaosa juhlavuoden tapahtumista on avoimia jäsenistölle sekä myös muille suomalaisille. Osa tapahtumista saattaa vaatia ennakkoilmoittatumista tai olla rajatummalle kohderyhmälle tarkoitettuja. Tiedot löytyvät kyseisen tapahtuman sivulta kasvutarinoita.fi -sivuilta.
 
Kiinnostavimmat valtakunnalliset yleisö- ja jäsentapahtumat kuten historiallinen traktori- ja työkonekavalkadi Helsingissä sekä 100 -vuotisjuhla näytelmineen tullaan myös näyttämään suorina videolähetyksinä sekä taltiointeina.

Lisätietoja

Bettina Lindfors
Tuottaja MTK 100, Suomi 100, kansainväliset tapahtumat
040 920 9810
bettina.lindfors(at)mtk.fi

Klaus Hartikainen
Viestintäjohtaja
040 169 2060
klaus.hartikainen(at)mtk.fi
 
www.kasvutarinoita.fi