6.10.2017 vietetään maailman ruokapäivää. Yli 800 miljoonaa ihmistä elää nälkäisenä ympäri maailmaa, samalla kun kaikesta tuottamastamme ruuastamme katoaa hävikin myötä taivaan tuuliin noin kolmannes. Samalla kun miljardit kärsivät ravintoaineiden puutteista, elää maailmalla 1,4 miljardia ihmistä ylipainon kanssa joista neljänneksellä ylipaino tuottaa vakavia terveydellisiä ongelmia, altistaen heidät sydän-, sokeritaudille ja muille sairauksille.

- On todella tärkeätä, että ruokapäivää vietetään, koska ruokahuolto on hyvän elämän perusta. Maailma on edelleen suuren haasteen edessä. Ruokaturvan hoito kohtaa uusia uhkia: maahanmuutto, ilmastonmuutos ja kansainvälisen yhteistyön vaikeudet. Maahanmuutto ja pakolaisongelma johtuvat suurelta osin heikosta ruokaturvasta, kun ihmiset lähtevät hakemaan turvaa ja ruokaa.
Nämä ongelmat koskevat välillisesti kaikkia myös meitä Suomessa. On tärkeätä, että pidämme omasta ruokahuollostamme kiinni. Se edellyttää  toimivaa ruokaketjun toimintaa sekä vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 
Lisäksi on perusedellytys, että viljelijöiden asema ja elinkeinon tarpeet otettaan huomioon. On oltava vahva ja toimiva maatalous- ja ruokapolitiikka kuten EU:ssa ja Suomessa on, toteaa MTK:n kansainvälisten asioiden johtaja Seppo Kallio.

Nämä ovat asioita miksi MTK ja kehityshankkeita kehitysmaissa toteuttava FFD ovat mukana tukemassa viljelijöiden järjestötyön ja ruokaturvan vahvistamista. Ruoantuotannon ja pienviljelijöiden aseman parantaminen on peruskysymys, jotta köyhyyttä voidaan vähentää ja ihmisten elämän perustaa vahvistaa.

Kaiken kehityksen perusta on vahva poliittinen tahto hoitaa ja kehittää maataloutta. Tämä edellyttää laajaa ja hyvää yhteistyötä niin kansallisesti kuin myös kansainvälisesti, Seppo Kallio lisää.

Lisätietoa: Seppo Kallio, johtaja, MTK, seppo.kallio@mtk.fi

MTK 100 juhlavuonna järjestettiin Maailman tuottajajärjestö WFO:n yleiskokous 11-14.6.2017 Helsingissä.